تفاوت میان نسخه‌های «بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۳۶»

(با فرض حسن نیت ویرایش 94.182.193.80 (بحث) خنثی‌سازی شد: دلیل؟. ([[وپ:توینکل|توینک...)
برچسب: واگردانی‌شده
[[پرونده:Olympic_Fire_in_Berlin_1936.jpg|بندانگشتی|240px|آتش المپیک]]
[[پرونده:Berlin36-2.jpg|بندانگشتی|240px|استادیوم المپیک]]
<div class="center" >
* {{AFG}}
{| class="wikitable collapsible" style="width:100%;"
* {{ARG}}
|-
* {{AUS}}
|
* {{AUT}}
* {{BELDiv col|5}}
* {{flagIOC|AFG|تابستانی ۱۹۳۶}} (۱۴)
* {{BER}}
* {{flagIOC|ARG|تابستانی ۱۹۳۶}} (۵۱)
* {{BOL}}
* {{flagIOC|AUS|تابستانی ۱۹۳۶}} (۳۲)
* {{BRA}}
* {{flagIOC|AUT|تابستانی ۱۹۳۶}} (۱۷۶)
* {{BGR}}
* {{flagIOC|BEL|تابستانی ۱۹۳۶}} (۱۲۰)
* {{CAN}}
* {{flagIOC|BER|تابستانی ۱۹۳۶}} (۵)
* {{CHI}}
* {{flagIOC|BOL|تابستانی ۱۹۳۶}} (۱)
* {{ROC}}
* {{flagIOC|BRA|تابستانی ۱۹۳۶}} (۷۳)
* {{COL}}
* {{flagIOC|BUL|تابستانی ۱۹۳۶}} (۲۴)
* {{CRC}}
* {{flagIOC|CAN|تابستانی ۱۹۳۶}} (۹۶)
* {{TCH}}
* {{flagIOC|CHI|تابستانی ۱۹۳۶}} (۴۰)
* {{DEN}}
* {{flagIOC|ROC|تابستانی ۱۹۳۶}} (۵۴)
* {{EGY}}
* {{flagIOC|COL|تابستانی ۱۹۳۶}} (۵)
* {{EST}}
* {{flagIOC|CRC|تابستانی ۱۹۳۶}} (۱)
* {{FIN}}
* {{flagIOC|TCH|تابستانی ۱۹۳۶}} (۱۶۲)
* {{FRA}}
* {{flagIOC|DEN|تابستانی ۱۹۳۶}} (۱۱۶)
* {{GBR}}
* {{flagIOC|EGY|تابستانی ۱۹۳۶}} (۵۴)
* {{پرچم|آلمان نازی}}
* {{flagIOC|EST|تابستانی ۱۹۳۶}} (۳۳)
* {{GRE}}
* {{flagIOC|FIN|تابستانی ۱۹۳۶}} (۱۰۷)
* {{HUN}}
* {{flagIOC|FRA|تابستانی ۱۹۳۶}} (۲۰۱)
* {{ISL}}
* {{flagIOC|GBR|تابستانی ۱۹۳۶}} (۲۰۷)
* {{ITA}}
* {{flagIOC|GER|تابستانی ۱۹۳۶}} (۳۴۸)
* {{JPN}}
* {{flagIOC|GRE|تابستانی ۱۹۳۶}} (۴۰)
* {{LAT}}
* {{flagIOC|HUN|تابستانی ۱۹۳۶}} (۲۰۹)
* {{LIE}}
* {{flagIOC|IND|تابستانی ۱۹۳۶}} (۲۷)
* {{LUX}}
* {{flagIOC|ISL|تابستانی ۱۹۳۶}} (۱۲)
* {{MEX}}
* {{flagIOC|ITA|تابستانی ۱۹۳۶}} (۱۸۲)
* {{MLT}}
* {{flagIOC|JPN|تابستانی ۱۹۳۶}} (۱۵۳)<ref name="Japan">Included Korea and Taiwan.</ref>
* {{MON}}
* {{flagIOC|LAT|تابستانی ۱۹۳۶}} (۲۴)
* {{NED}}
* {{flagIOC|LIE|تابستانی ۱۹۳۶}} (۶)
* {{NOR}}
* {{flagIOC|LUX|تابستانی ۱۹۳۶}} (۴۴)
* {{NZL}}
* {{flagIOC|MEX|تابستانی ۱۹۳۶}} (۳۴)
* {{PER}}
* {{flagIOC|MLT|تابستانی ۱۹۳۶}} (۱۱)
* {{PHI}}
* {{flagIOC|MON|تابستانی ۱۹۳۶}} (۶)
* {{POL}}
* {{flagIOC|NED|تابستانی ۱۹۳۶}} (۱۲۸)
* {{POR}}
* {{flagIOC|NOR|تابستانی ۱۹۳۶}} (۷۲)
* {{ROU}}
* {{flagIOC|NZL|تابستانی ۱۹۳۶}} (۷)
* {{RSA}}
* {{flagIOC|PER|تابستانی ۱۹۳۶}} (۴۰)
* {{SUI}}
* {{flagIOC|PHI|تابستانی ۱۹۳۶}} (۲۸)
* {{SWE}}
* {{flagIOC|POL|تابستانی ۱۹۳۶}} (۱۱۲)
* {{TUR}}
* {{flagIOC|POR|تابستانی ۱۹۳۶}} (۱۹)
* {{URU}}
* {{flagIOC|ROU|تابستانی ۱۹۳۶}} (۵۳)
* {{USA}}
* {{flagIOC|RSA|تابستانی ۱۹۳۶}} (۲۵)
* {{YUG}}
* {{flagIOC|SUI|تابستانی ۱۹۳۶}} (۱۷۴)
* {{flagIOC|SWE|تابستانی ۱۹۳۶}} (۱۵۰)
* {{flagIOC|TUR|تابستانی ۱۹۳۶}} (۴۸)
* {{flagIOC|URU|تابستانی ۱۹۳۶}} (۳۷)
* {{flagIOC|USA|تابستانی ۱۹۳۶}} (۳۱۰)
* {{flagIOC|YUG|تابستانی ۱۹۳۶}} (۹۰)
|}
{{Div col end}}
 
== جدول شمارش مدال‌ها ==