باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
انتشار توضیحاتی در مورد مرگ او
 
عمده شهرت او به واسطهٔ ایفا کردن نقشی اساسی در ماجرای [[قتل ژولیوس سزار]] است.
 
== مرگ ==
پس از مرگ [[ژولیوس سزار]] خلا قدرت باعث تعدادی جنگ داخلی شد و در یکی از این جنگ ها بروتوس که شکست خورده بود خودش را کشت.
 
== منابع ==
۱۰

ویرایش