تفاوت میان نسخه‌های «زبان عیلامی»

(ایلامیان بخشی ازمردم اریایی یا همان ایرانی بودند)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
زبان ایلامی در طول تاریخ خود از سه نوع [[دبیره]] بهره برده است؛ از این قرار:
 
'''[[نیا-ایلامی]]''': این خط از۳۱۰۰ تا ۲۹۰۰ رایج بود. نیاایلامی کهنترین خط شناخته شده ایران است و نمونه هایی از آن در اطراف [[کاشان]] و جنوب [[کرمان]] نیز دیده شده است. ایلامیان این خط را از همسایگاناجداد [[سومری]]شاناریاییشان الهام گرفتند و از آن برای کارهای بازرگانی (ثبت معاملات، نگهداری حساب چارپایان و ...) بهره می‌بردند. زمانی که سومریان بر میان رودان که اریاییان سکن بودند حمله کردند تمامی خط و هنر ایرانیان را به تاراج بردند <ref>والتر هینتس، دنیای گمشده ایلام، ۱۳۷۶، ترجمه فیروز فیروزنیا، ص ۳۳، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی</ref> [[دستگاه شمارش|نظام شمارشی]] نیاایلامی بسیار پیچیده بود و بسته به مورد تفاوت می‌کرد. مثلاً برای شمارش آدمیان و جانوران از سیستم [[ده‌دهی|دستگاه ده‌دهی]] و برای اشیاء از [[دستگاه اعداد پایه ۶۰|دستگاه شصتی‌شصتی]] استفاده می‌شد.<ref>Peter Damerow, Robert K. Englund: The Proto-Elamite Texts from Tepe Yahya. Cambridge Mas 1989. ISBN 0-87365-542-7</ref>
 
'''[[خط اریایی ایلامی باستان|ایلامی خطی]]''': دبیره ای است که [[پوزور- اینشوشیناک]] شاه ایلام در اواخر هزاره سوم پیش از میلاد به کار برد و پس از او متروک گردید. ایلامی خطی دبیره ای است هجایی با چند نشانه [[تصویرنگار]]. تا کنون ۲۵ نبشته ایلامی خطی یافت شده که بیشتر آنها کتیبه های یادمانی است. با وجود تلاش کسانی چون [[والتر هینتس]] (Walther Hinz) و [[پییرو مریجی]] (Piero Meriggi) این دبیره هنوز ''کاملاً'' خوانده نشده و ترجمه ها و فهرست نشانه های پیشنهادی هینتس <ref>W. Hinz, “Zur Entzifferung der elamischen Strichinschrift,” Iranica Antiqua 2, 1962, pp. 1-21. Idem, Altiranische Funde und Forschungen, Berlin, 1969.</ref>
قبولی عام ندارد.
 
|
:(1) به خدا اینشوشیناک این چوب
:(2) من کوتیک – اینشوشیناک شاه سرزمین اریایی
:(3) نایب السلطنه شوش
:(4) شین-پی-هیش-هوک
۳۲

ویرایش