تفاوت میان نسخه‌های «روان‌شناسی فرگشتی»

متأسفانه، علی رغم شهرت وسیع و روزافزون روانشناسی تکاملی در جهان و نقش پررنگ آن در تحلیل‌ها و تبیین‌های نوین رفتاری، در زبان فارسی، هنوز کتابهای کمی در این رابطه ترجمه یا تألیف شده‌اند. از جمله اولین کتاب‌هایی که در زبان فارسی به طرح این مباحث پرداخته‌اند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
# روانشناسی تکاملی – قدم اول. اثر دیلان اوانس . مترجم: نورالدین رحمانیان انتشارات: شیرازه، ۱۳۸۰
# بنیان‌های روانشناسی زیست‌بنیاد: (مبانی شناخت انسان). اثر مایکل آیزنک. ترجمه‌ی آرش حسینیان (ب. کوشا). نشر اینترنتی . [http://ahpub.ir/biological-psychology/ 1387]
# تکامل و رفتار انسان: اثر جان کارترایت . ترجمه‌ی بهزاد سروری خراشاد. نشر جهاد دانشگاهی مشهد . 1387
# روان‌شناسی تکاملی: دانش نوین ذهن. اثر دیوید باس. ترجمه‌ی آرش حسینیان . نشر اینترنتی . 1391 (چاپ مجدد نشر مثلث: 1394)[http://ahpub.ir/evolutionary-psychology/]
# سرشت جنسی انسان: اثر کریستوفر رایان . کاسیلدا جتا . گروه مترجمان . نشر اینترنتی . بهار 1391
# روانشناسی تکاملی: اثر جان توبی . لدا کازمیدس . ترجمه‌ی جواد حاتمی . هاشم صادقیه . نشر بینش نو. زمستان 1391
# هوس‌های سرخ. (تالیف) اثر دکتر کوروش رستگار . نشر اینترنتی. 1392
# تخت‌گاز ده‌هزارساله. اثر هنری هارپندینگ . گرگوری کوچران . ترجمه‌ی آرش حسینیان . نشر اینترنتی 1393 (چاپ کاغذی:نشر تلنگر. 1396) [http://ahpub.ir/ten-thousand-year-explosion/]
{{داده‌های کتابخانه‌ای}}