تفاوت میان نسخه‌های «دودمان شانگ»

جز
|status=Kingdom
|government_type=Monarchy
|year_start=c. 1600  BC
|year_end=c. 1046  BC
|p1=دودمان شیا
|s1=دودمان ژو
|title_leader=[[Emperor of China|King]]
|legislature=
|stat_year1=1122  BC est.
|stat_area1=1250000۱۲۵۰۰۰۰
|stat_pop1=
|stat_year2=
|today={{flag|China}}
}}
'''دودمان شانگ'''([[زبان‌های چینی|چینی]]:'''商朝''') یا '''دودمان یین'''('''殷代''') بر اساس منابع سنتی چین، دومین دودمان شاهی این کشور است، در حالی که [[دودمان شیا]] نخستین دودمان در روزگار قدیم چین دانسته می‌شود؛ با این حال با توجه به این که در مورد وجود دودمان شیا تردید وجود دارد؛ مورخان این را مسلم می‌دانند که دودمان شانگ نخستین دودمانی است که در اسنا تاریخی ثبت شده است. پس از دودمان شانگ، دودمان جو در چین فرمان راندند. دودمان شانگ در حدود قرن ۱۶ قبل از میلاد بنیان نهاده شد و در قرن ۱۱ قبل از میلاد سرنگون شد که در حدود ۶۰۰ سال دوام یافت. پایتخت شانگ ها،شانگ‌ها، شهر [[آن یان]] بود.
 
== یافته‌های باستانشناسی ==
ویژگی عمده تمدن شانگ، کتیبه نگاری بر استخوان و لاک لاک پشتان است؛ باستانشناسان در اوایل قرن بیستم دریافتند که کتیبه‌های نگاشته شده بر استخوانها و لاکها، واژه‌هایی از عصر شانگ را شامل می‌شود. این کتیبه‌ها که [[جیا گو ون]] نامیده می‌شود، در دهکده شیائوتن نزدیک شهر این واقع است و در کتب باستانی نیز به آن اشاره شده است. استخوان‌های حیوانات و لاک‌های لاک پشتان وسیله‌ای برای گرفتن فال برای پادشاه بود. اکنون، در خرابه‌های شهر " این " جمعاً ۱۶۰ هزار قطعه استخوان یافت شده است؛ برخی از آنها کامل و برخی تکه‌های بدون کلمات است . همانند استخوان‌های حکاکی شده، ظروف مفرغی اشیای ویژه سلسله " شانگ" است که در این دوره این صنعت بسیار گسترش یافت.
 
== شاهان ==
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" class="wikitable"
|----
! colspan="5" style="background:#efefef;" | [[نام پس از مرگ]]
! width = "33%" | یادداشتها
|----
| 01۰۱ || 29 ۲۹ || 湯
| class = "lft" | [[تانگ]]
| پادشاه [[دودمان شیا]] را برانداخت(桀)[[جیه]]
|----
| 02۰۲ || 02 ۰۲ || 外丙
| class = "lft" | [[وو بینگ]]
|
|----
| 03۰۳ || 04 ۰۴ || 仲壬
| class = "lft" | [[زونگ رن]]
|
|----
| 04۰۴ || 33 ۳۳ || 太甲
| class = "lft" | [[تای جیا]]
|
|----
| 05۰۵ || 29 ۲۹ || 沃丁
| class = "lft" | [[وو دینگ]]
|
|----
| 06۰۶ || 25 ۲۵ || 太庚
| class = "lft" | [[تای گینگ]]
|
|----
| 07۰۷ || 36 ۳۶ || 小甲
| class = "lft" | [[شیائو جیا]]
|
|----
| 08۰۸ || 12 ۱۲ || 雍己
| class = "lft" | [[یونگ جی]]
|
|----
| 09۰۹ || 75 ۷۵ || 太戊
| class = "lft" | [[تای وو]]
|
|----
| 10۱۰ || 11 ۱۱ || 仲丁
| class = "lft" | [[زونگ دینگ]]
|
|----
| 11۱۱ || 15 ۱۵ || 外壬
| class = "lft" | [[وای رن]]
|
|----
| 12۱۲ || 09 ۰۹ || 河亶甲
| class = "lft" | [[هه دان جیا]]
|
|----
| 13۱۳ || 19 ۱۹ || 祖乙
| class = "lft" | [[زو یی]]
|
|----
| 14۱۴ || 16 ۱۶ || 祖辛
| class = "lft" | [[زو شین]]
|
|----
| 15۱۵ || 20 ۲۰ || 沃甲
| class = "lft" | [[وو جیا]]
|
|----
| 16۱۶ || 32 ۳۲ || 祖丁
| class = "lft" | [[زو دینگ]]
|
|----
| 17۱۷ || 29 ۲۹ || 南庚
| class = "lft" | [[نان گینگ]]
|
|----
| 18۱۸ || 07 ۰۷ || 陽甲
| class = "lft" | [[یانگ جیا]]
|
|----
| 19۱۹ || 28 ۲۸ || 盤庚
| class = "lft" | [[پان گینگ]]
| سلسله شانگ، چندین بار پایتخت را تغییر دادند اما پایتخت نهایی شهر این بود.
|----
| 20۲۰ || 21 ۲۱ || 小辛
| class = "lft" | [[شیائو شین]]
|
|----
| 21۲۱ || 21 ۲۱ || 小乙
| class = "lft" | [[شیائو یی]]
|
|----
| 22۲۲ || 59 ۵۹ || 武丁
| class = "lft" | [[وو دینگ]]
|
|----
| 23۲۳ || 07 ۰۷ || 祖庚
| class = "lft" | [[زو گینگ]]
|
|----
| 24۲۴ || 33 ۳۳ || 祖甲
| class = "lft" | [[زو جیا]]
|
|----
| 25۲۵ || 06 ۰۶ || 廩辛
| class = "lft" | [[لین شین]]
|
|----
| 26۲۶ || 06 ۰۶ || 庚丁
| class = "lft" | [[گینگ دینگ]]
| یا کانگ دینگ (康丁 کانگ دینگ)
|----
| 27۲۷ || 04 ۰۴ || 武乙
| class = "lft" | [[وو یی]]
|
|----
| 28۲۸ || 03 ۰۳ || 太丁
| class = "lft" | [[ون دینگ]]
| یا ون دینگ (文丁 ون دینگ)
|----
| 29۲۹ || 37 ۳۷ || 帝乙
| class = "lft" | [[دی یی]]
|
|----
| 30۳۰ || 33 ۳۳ || 帝辛
| class = "lft" | [[دی شین]]
| یا زو وانگ
|----
| colspan="5" align="left" | یادداشت:
# تمام تاریخها نهایتاً به ۸۴۱ پیش از میلاد می‌رسند؛ برای اطلاعات بیشتر به دودمان زو بروید.
# برخی نامها نادانسته بود و پس از مرگ شاهان به آنها داده شده است.
|----
|}