باز کردن منو اصلی

تغییرات

ابرابزار
 
=== درمان دیگر ===
استفاده دراز مدت از [[آنتی‌بیوتیک]]ها، مخصوصاً از دسته [[ماکرولید]] مانند [[اریترومایسین]] باعث کاهش شدت بیماری در افرادی می‌شود که دو سال یا بیش از یک سال از این بیماری رنج می‌برند.<ref name=Mammen2012>{{cite journal | author = Mammen MJ, Sethi S | title = Macrolide therapy for the prevention of acute exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease | journal = Pol. Arch. Med. Wewn. | volume = 122 | issue = 1–2 | pages = 54–9 | year = 2012 | pmid = 22353707}}</ref><ref name=Harath2013>{{cite journal|last=Herath|first=SC|author2=Poole, P|title=Prophylactic antibiotic therapy for chronic obstructive pulmonary disease (COPD).|journal=The Cochrane database of systematic reviews|date=Nov 28, 2013|volume=11|pages=CD009764|pmid=24288145|doi=10.1002/14651858.CD009764.pub2}}</ref> ممکن است این روش در برخی نقاط جهان صرفه اقتصادی داشته باشد.<ref>{{cite journal|last=Simoens|first=S|author2=Laekeman, G |author3=Decramer, M |title=Preventing COPD exacerbations with macrolides: a review and budget impact analysis|journal=Respiratory medicine|date=May 2013|volume=107|issue=5|pages=637–48|pmid=23352223|doi=10.1016/j.rmed.2012.12.019}}</ref> نگرانی‌ها شامل [[مقاومت آنتی‌بیوتیکی]] و مشکلات شنوایی با [[آزیترومایسین]] می‌شود.<ref name=Harath2013 /> ضرر [[گزانتین‌ها]] مانند [[تئوفیلین]] بیشتر از نفعشان است و به همین دلیل توصیه نمی‌شوند،<ref name=Bar2003>{{cite journal |author=Barr RG, Rowe BH, Camargo CA |editor1-last=Barr |editor1-first=R Graham |title=Methylxanthines for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease |journal=Cochrane Database Syst Rev |issue=2 |pages=CD002168 |year=2003 |pmid=12804425 |doi=10.1002/14651858.CD002168}}</ref> اما ممکن است به عنوان عامل دوم در مواردی که اقدامات دیگر کنترل نشده است مورد استفاده قرار بگیرد.<ref name=GOLD2007 /> ممکن است [[موکولیتیک]]ها در بعضی از افراد دارای مخاط غلیظ مفید باشد اما معمولاً مورد نیاز نیست.<ref name=Mackay2012 />]] داروی سرفه توصیه نمی‌شود.<ref name=GOLD2013Chp3 />
 
=== اکسیژن ===