تفاوت میان نسخه‌های «تاتارستان»

جز
| coordinates_display = inline,title
| coordinates_format = dms
| coordinates_footnotes = <!-- for references: use<ref> tags -->
<!-- location ---->
| subdivision_type = [[فهرست کشورهای جهان|کشور]]
 
== سیاست ==
 
'''تاتارستان''' دولتی است در ترکیب فدراسیون روسیه. این جمهوری بر اساس [[قانون اساسی]] فدراسیون روسیه، قانون اساسی جمهوری تاتارستان و قرارداد واگذاری دو جانبه اختیارات و وظایف، با [[فدراسیون روسیه]] متحد شده است. تاتارستان توسط [[رئیس جمهور]] اداره می‌شود.