تفاوت میان نسخه‌های «غالیان»

جز
 
اعراب علاوه بر بت‌پرستی موجوداتی مانند آفتاب و ماه و… را نیز پرستش می‌کردند
در قرآن در سوره‌های مانند :توبه آیه ۳۰ (و قالت الیهود عزیر ابن الله) و سوره مائده آیات ۱۷ و ۷۲ دربارهدربارهٔ [[عیسی]] که او را خدا می‌دانند (لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم) و… نیز اشاره به این مطالب دارد.<ref name="غالیان">{{یادکرد |کتاب = غالیان| نویسنده= نعمت‌الله صفری فروشانی |ناشر = انتشارات آستان قدس رضوی | چاپ=۱۳۷۸|زبان = فارسی}}</ref>
 
== در اهل سنت ==
* {{یادکرد |کتاب = غالیان| نویسنده= نعمت‌الله صفری فروشانی |ناشر = انتشارات آستان قدس رضوی | چاپ=۱۳۷۸|زبان = فارسی}}
* [http://rahmati.kateban.com/entry666.html پژوهشی در باب غلات: نگاهی به کتاب الغنوصیة فی الاسلام ]
* '''[http://www.infors.ir/%d8%ae%d8%af%d8%a7خدا-%d9%8a%d8%a7يا-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%9bناخدا؛-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8cنگاهی-%d8%a8%d9%87به-%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%abاحاديث-%d9%86%d9%8e%d8%b2%d9%91%d9%90%d9%84%d9%8f%d9%88نَزِّلُو-7902.html مقاله علمی پژوهشی: خدا یا ناخدا؛ نگاهی به احادیث – نَزِّلُونا عَن الرُّبُوبِیّه]'''
* {{یادکرد
|کتاب = عبدالله بن سبا