تفاوت میان نسخه‌های «نیم‌منقارماهی ژاپنی»

صفحه‌ای تازه حاوی «{{Taxobox | name =هیپورامفوس | status = | status_system = | status_ref = | image = Hyporhamphus meeki.jpg | image_caption =هیپ...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{Taxobox | name =هیپورامفوس | status = | status_system = | status_ref = | image = Hyporhamphus meeki.jpg | image_caption =هیپ...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)