تفاوت میان نسخه‌های «الگو:شهرستان بستان‌آباد»

بدون خلاصه ویرایش
(اصلاح پیوند(ها) به صفحهٔ ابهام‌زدایی)
|list3=[[آبدار]]{{•}}[[آقدره (بستان‌آباد)|آقدره]]{{•}}[[آلمالو (بستان‌آباد)|آلمالو]]{{•}}[[خاچیک (بستان‌آباد)|خاچیک]]{{•}}[[دلی‌قوروقچی]]{{•}}[[دهناب]]{{•}}[[ساری‌گونی]]{{•}}[[سیر سفلی]]{{•}}[[سیر علیا]]{{•}}[[سیر وسطی]]{{•}}[[قبله‌مسجد]]{{•}}[[قراین]]{{•}}'''[[قره‌چای حاج‌علی]]'''{{•}}[[قلعه‌جوق سفلی]]{{•}}[[قلعه‌جوق علیا]]{{•}}[[گوندوغدی (بستان‌آباد)|گوندوغدی]]{{•}}[[ملاقاسم (بستان‌آباد)|ملاقاسم]]{{•}}[[منصورآباد (بستان‌آباد)|منصورآباد]]{{•}}[[ورگل (بستان‌آباد)|ورگل]]
|group4=[[دهستان عباس شرقی|دهستان عباس{{سخ}}شرقی]]
|list4=[[ازومچی]]{{•}}[[امامیه (بستان‌آباد)|امامیه]]{{•}}[[بنفشه‌درق (بستان‌آباد)|بنفشه‌درق]]{{•}}[[پیرلوجه]]{{•}}[[جداقیه (بستان‌آباد)|جداقیه]]{{•}}[[حافظ (بستان‌آباد)|حافظ]]{{•}}[[خشگناب]]{{•}}[[داش‌آتان]]{{•}}[[زرین‌قبا]]{{•}}[[زگلوجه (عباس شرقی)|زگلوجه]]{{•}}[[سعدی (روستا)|سعدی]]{{•}}[[شنگل‌آباد (بستان‌آباد)|شنگل‌آباد]]{{•}}[[قاشقای]]{{•}}[[قران‌قیه]]{{•}}[[قره‌بابا (عباس شرقی)|قره‌بابا]]{{•}}'''[[قره‌چمن]]'''{{•}}[[قره‌قیشه]]{{•}}[[قزلجه (بستان‌آباد)|قزلجه]]{{•}}[[قایش قورشاق]]{{•}}[[کوخالو]]{{•}}[[گجین (بستان‌آباد)|گجین]]{{•}}[[گلهین]]{{•}}[[گلوجه (بستان‌آباد)|گلوجه]]{{•}}[[ملامحمود]]{{•}}[[یله‌قارشو]]
|group5=[[دهستان عباس غربی|دهستان عباس{{سخ}}غربی]]
|list5=[[آغچه‌کهل رجبانلو]]{{•}}[[احمدآباد (بستان‌آباد)|احمدآباد]]{{•}}[[الخلج]]{{•}}[[باشکند]]{{•}}[[بهجت‌آباد (بستان‌آباد)|بهجت‌آباد]]{{•}}[[پستکان]]{{•}}[[پیرسلطان]]{{•}}[[تازه‌کند (عباس غربی)|تازه‌کند]]{{•}}[[چرم‌خوران سفلی]]{{•}}[[چرم‌خوران علیا]]{{•}}[[چینی‌بلاغ]]{{•}}[[دره‌چه]]{{•}}[[دیبکلو]]{{•}}[[سرخه (بستان‌آباد)|سرخه]]{{•}}[[سرخه ساروخلیل]]{{•}}[[سلطانگه]]{{•}}[[شیخ‌بیگلو]]{{•}}[[شیروانه‌ده]]{{•}}[[طبقلو]]{{•}}[[علی‌گاو]]{{•}}[[قپچاق (بستان‌آباد)|قپچاق]]{{•}}[[قره‌بلاغ (بستان‌آباد)|قره‌بلاغ]]{{•}}[[قره‌چای نقشی]]{{•}}[[قزل‌احمد]]{{•}}[[کورملا]]{{•}}[[گنبد (بستان‌آباد)|گنبد]]{{•}}[[نوساله]]{{•}}[[ینگجه (عباس غربی)|ینگجه]]