تفاوت میان نسخه‌های «مردمان ایرانی‌تبار»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== دین ==
* [[اسلام]] بیگانه عربی
*[[ مهرپرستی ]]ایران
* یارسان (اهل حق، کاکه یی) ایرانی و ابراهیمی
*[[ زرتشتی]] اموزگار ایران
* [[آیین بهایی]] بیگانه یهودیت
* [[مسیحیت]]بیگانه یهودی
*[[ یزدان‌پرستی]] ایرانی
* بوداگرایی بیگانه
* مانی بیگانه
* مزدک بیگانه یهودی
* زروانی بیگانه
* [[آتئیسم]] بی مفهوم
 
== زبان‌ها ==
۳۲

ویرایش