درجه‌بندی پویای بسامد: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن {{منبع}} (توینکل)
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن {{منبع}} (توینکل))
{{منبع|تاریخ=آوریل ۲۰۱۷}}
'''درجه‌بندی پویای بسامد''' (Dynamic frequency scaling) روش و تکنیکی در معماری رایانه است که در مدیریت توان پردازنده‌ها (CPU) کاربرد دارد.