باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|رشدجمعیت=
|تراکم‌جمعیت=
|زبان=[[فارسی دری]] ([[گویش هزارگی]])
|مذهب= [[شیعه]] [[دوازده امامی]]
|مذهب=
|مساحت=
|میانگین‌دما=
کاربر گمنام