تفاوت میان نسخه‌های «سمور آبی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
''[[شنگ پنجه‌کوچک خاوری]]''{{سخ}}
''[[بی‌پنجه‌ها]]''{{سخ}}
''[[سمورصمور دریایی]]''{{سخ}}
''[[رودسمورهارودصمورها]]''{{سخ}}
''[[شنگ‌ها (سرده)]]''{{سخ}}
''[[شنگ‌های جنوب]]''{{سخ}}
}}
 
'''سَمورهایصمورهای آبی''' گروهی از جانوران آبزی و نیمه‌آبزی هستند که در زیرخانوادهٔ ''Lutrinae'' از خانوادهٔ زیستی [[راسویانراصویان]] قرار می‌گیرند.
 
سمورهایصمورهای آبی از انواع [[سمورور]] نیستند. هر دو ایشان از خانواده راسوها هستند اما سمورها به زیرخانواده Mustelinae تعلق دارند و و به [[ولورین]]، [[گورکن]]، [[گورکن عسل‌خوار]] و [[راسو]] نزدیکترند تا به سمورهای آبی.
 
از نیمه دوم قرن بیستم جمعیت این حیوان بسیار کاهش یافته که دلیل اصلی آن آلودگی آب‌ها به [[آفت‌کش]]هایی چون ارگانوکلرین و بیفنیل پلیکلروینه است. تخریب زیستگاه و شکار قانونی و غیرقانونی از دلایل دیگر تهدید شدن این جانور است. البته در سال‌های اخیر در بیشتر قسمت‌های اروپا جمعیت آنها در حال احیاست و در سال ۲۰۱۱ وزارت محیط زیست بریتانیا اعلام کرده که اکنون سمورهای آبی به تمام شهرستان‌های کشور بازگشته‌اند. این احیا بخشی به دلیل ممنوعیت آفت‌کش‌های خطرناکتر است که از سال ۱۹۷۹ در اروپا اعمال شده و بخشی به دلیل بهبود کیفیت آب که به افزایش جمعیت طعمه‌ها منجر شده و بخشی به دلیل محافظت در مقابل شکار.
کاربر ناشناس