واجب: تفاوت میان نسخه‌ها

۳۲۸ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
با فرض حسن نیت ویرایش 217.219.76.17 (بحث) خنثی‌سازی شد. (تل)
بدون خلاصۀ ویرایش
(با فرض حسن نیت ویرایش 217.219.76.17 (بحث) خنثی‌سازی شد. (تل))
{{اسلام}}
'''واجب''' در لغت به معنای لازم، ناگریز و حتمی است<ref>[http://www.loghatnaameh.com/home-fa.html لغتنامه دهخدا]</ref>
و در اصطلاح [[فقه]] [[اسلام]] عملی است که انجامش بر [[تکلیف شرعی|مکلَف]] لازم است و ترک آن عذاب دارد. مانند:[[نماز]]<ref>{{یادکرد|سال=تابستان ۸۴|ناشر=انتشارات الهادی|شابک=|صفحه=صفحه ۲۲|کتاب=آموزش [[فقه]]حسین فلاح‌زاده|چاپ=بیست و سوم|شهر=[[قم]]}}ISBN 964-400-157-5
|کتاب=آموزش [[فقه]]حسین فلاح‌زاده
|ناشر =انتشارات الهادی
|چاپ=بیست و سوم
|شهر=[[قم]]
|صفحه=صفحه ۲۲
|سال=تابستان ۸۴
|شابک=}}ISBN 964-400-157-5
</ref>
 
== اقسام واجب ==
'''واجب عینی''':
احکام واجب در شریعت [[اسلام]] به اعتبار فاعل آن به دو قسم واجب عینی و [[واجب کفایی]] تقسیم می‌شوند.که واجب عینی، آن است که از همه مکلفین خواسته شده و با انجام یک یا چند نفر از دیگران ساقط نمی‌شود مانند: [[نماز]] و [[روزه]]<ref name="ReferenceA">{{یادکرد|سال=تابستان ۸۴|ناشر=انتشارات الهادی|شابک=|صفحه=صفحه ۲۳|درس=دوم|کتاب=آموزش فقه|نویسنده=محمد حسین فلاح‌زاده|چاپ=بیست و سوم|شهر=قم}}ISBN 964-400-157-5</ref>
|درس=دوم
|کتاب=آموزش فقه
|نویسنده =محمد حسین فلاح‌زاده
|ناشر =انتشارات الهادی
|چاپ=بیست و سوم
|شهر=قم
|صفحه=صفحه ۲۳
|سال=تابستان ۸۴
|شابک=}}ISBN 964-400-157-5</ref>
 
'''واجب کفایی''': احکام واجب در شریعت [[اسلام]] به اعتبار فاعل آن به دو قسم [[واجب عینی]] و واجب کفایی تقسیم می‌شوند.که واجب کفایی، آن است که اگر عده‌ای به قدر کفایت آن را انجام دهند، از دیگران ساقط می‌شود. مانند: [[نماز میت]]، [[امر به معروف]] و [[نهی از منکر]]<ref name="ReferenceA"/>
 
'''واجب تعیینی''':
احکام واجب در شریعت [[اسلام]] به اعتبار نفس وجوب به دو قسم واجب تعیینی و [[واجب تخییری]] تقسیم می‌شود.که واجب تعیینی، آن است که یک عمل مشخص از [[تکلیف شرعی|مکلَف]] خواسته شده است و بدل و جایگزین ندارد. مانند: [[نماز مغرب]] و [[نماز عشا|عشا]]<ref name="ReferenceB">{{یادکرد|سال=تابستان ۸۴|ناشر=انتشارات الهادی|شابک=|صفحه=صفحه ۲۳|درس=دوم|کتاب=آموزش فقه|نویسنده=محمد حسین فلاح‌زاده|چاپ=بیست و سوم|شهر=[[قم]]}}ISBN 964-400-157-5</ref>
|درس=دوم
|کتاب=آموزش فقه
|نویسنده =محمد حسین فلاح‌زاده
|ناشر =انتشارات الهادی
|چاپ=بیست و سوم
|شهر=[[قم]]
|صفحه=صفحه ۲۳
|سال=تابستان ۸۴
|شابک=}}ISBN 964-400-157-5</ref>
 
'''واجب تخییری''': احکام واجب در شریعت [[اسلام]] به اعتبار نفس وجوب به دو قسم [[واجب تعیینی]] و واجب تخییری تقسیم می‌شود.که واجب تخییری، آن است که دو یا چند عمل از [[تکلیف شرعی|مکلَف]] خواسته شده و او اختیار دارد هرکدام را بخواهد انجام دهد. مانند: اختیار در اقامه [[نماز جمعه]] یا [[نماز ظهر]] در روز [[جمعه]]<ref name="ReferenceB"/>
 
'''واجبات''' عبارتند از:<ref>رساله عملیه آیت‌الله [[ناصر مکارم شیرازی]]</ref> و<ref>تحریر الوسیله امام خمینی</ref>
'''واجبات'''
 
ا-تحقیق دراصول دین2- اجتهاد تحقیق یااحتیاط درفروع3-طهارت بدن لباس ومکان سجده درنماز4-طهارت مسجدوقرآن متنجس5-طهارت نام خدا ومعصومین تربت ازنجاست6-وضو غسل یاتیمم برای نماز7-غسل کفن حنوط دفن ونمازمیت8-نمازهای یومیه9-سایرنمازهای واجب(5مورد)10- واجبات نماز(11مورد)-11-رعایت اوقات نماز12-روبقبله کردن محتضر13-سترعورت درنمازبرای مرد14-پوشش کامل زن درنماز15-شناخت قبله برای نماز16-سجده های واجب وسهو17-روزه ماه مبارک رمضان18-خمس درمواردمذکوره19-زکات مال20-زکات فطره21-یکبارحج درعمر22-نجات جان مسلمان23-پیگیری شغل برای تامین معاش24-امربمعروف ونهی ازمنکر25-وجوب ازدواج درشرایط خطر26-اگاهی ازمسائل معاملات27-وفای بعهد28-سترعورت جزبرای زوجین[۱]
عبارتند از:<ref>رساله عملیه آیت‌الله [[ناصر مکارم شیرازی]]</ref> و<ref>تحریر الوسیله امام خمینی</ref>
 
ا-تحقیق دراصول دین
 
2- اجتهاد تحقیق یااحتیاط درفروع
 
3-طهارت بدن لباس ومکان سجده درنماز
 
4-طهارت مسجد و قرآن متنجس
 
5-طهارت نام خدا و معصومین تربت از نجاست
 
6-وضو غسل یاتیمم برای نماز
 
7-غسل کفن حنوط دفن و نمازمیت
 
8-نمازهای یومیه
 
9-سایرنمازهای واجب(5مورد)
 
10- واجبات نماز(11مورد)
 
11-رعایت اوقات نماز
 
12-رو بقبله کردن محتضر
 
13-سترعورت درنمازبرای مرد
 
14-پوشش کامل زن درنماز
 
15-شناخت قبله برای نماز
 
16-سجده های واجب و سهو
 
17-روزه ماه مبارک رمضان
 
18-خمس درمواردمذکوره
 
19-زکات مال
 
20-زکات فطره
 
21-یکبارحج درعمر
 
22-نجات جان مسلمان
 
23-پیگیری شغل برای تامین معاش
 
24-امربمعروف ونهی ازمنکر
 
25-وجوب ازدواج درشرایط خطر
 
26-اگاهی ازمسائل معاملات
 
27-وفای بعهد
 
28-سترعورت جزبرای زوجین[۱]
 
== منابع ==