تفاوت میان نسخه‌های «عینی‌گرایی (فلسفه)»

←‏شناخت: استقلال
(←‏شناخت: استقلال)
 
# پدیده‌ مستقل از ذهن انسان مانند شیء خارجی و ویژگیهای آن و رویدادها
## استقلال علّی<ref>causal independence</ref>: فرآیند شکل‌گیری پدیده مستقل از ذهن بشری است. مانند کرهٔ زمین
## استقلال جوهری<ref>constitutional independence</ref>:
## استقلال شناختی<ref>cognitive independence</ref>: مستقل از حالات معرفت‌زای انسانها است.
### عینیت‌گرایی حداقلی<ref>minimal objectivism</ref>: درستی وابسته به نظر اجتماعی از افراد است.
### عینیت‌گرایی معتدل<ref>modest objectivism</ref>: درستی وابسته به نظر اجتماعی از افراد در شرایط ایده‌آل و مناسب است.
### عینیت‌گرایی شدید<ref>strong objectivism</ref>: درستی هرگز وابسته به نظر اجتماعی از افراد نیست.
# دانش، باور، حکم، نظریه، جمله و بازنمایی ذهنی:
## نظریه‌های قائل به اجماع<ref>consensus theories</ref> یا بین‌الاذهانی<ref>intersubjective</ref>: