باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
وی از سال ۱۳۵۷ [[تحصیلات حوزوی]] را در [[شیراز]] آغاز کرد و از سال ۱۳۶۳ آنرا در [[قم]] ادامه داد.
اساتید وی [[محقق داماد]]، [[گنجی]]، [[آیت‌الله تبریزی]] و [[آیت الله وحید خراسانی]] بوده‌اند.
ایشان را یکی از تئورسین های علوم دینی و سرمایه های علمی مذهبی جمهوری اسلامی میدانند و به همین دلیل در بین مردم استان و همچنین رهبر ایران جایگاه ویژه ای دارد.
 
برادر او ، سید شمس الدین ملک حسینی ، پنجشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۴ بر اثر عارضه قلبی در شیراز درگذشت .
کاربر گمنام