تفاوت میان نسخه‌های «حزب سوسیالیست ایران»

[[رده:احزاب سیاسی ایران در دوران قاجار]]
[[رده:احزاب سیاسی بنیان‌گذاری‌شده در ۱۹۲۱ (میلادی)]]
[[رده:احزاب سیاسی منحل‌شده در ایران]]
[[رده:انحلال‌های ۱۹۲۶ (میلادی) در ایران]]
[[رده:بنیان‌گذاری‌های ۱۹۲۱ (میلادی) در ایران]]