باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[آئورت]]
* [[بزرگ‌سیاهرگ]]
* [[اتساع عروق]]
* [[انقباض عروق]]
 
== منابع ==