باز کردن منو اصلی

تغییرات

افزودن مطلب
 
'''بیداری رؤیاها''' فیلم سینمایی [[محمدعلی باشه آهنگر]] و ساخت سال [[۱۳۸۸]] است.
همچنین بیداری رویاها نام تئاتری است که در سال ۹۶۱۳۹۶ با موضوع جنجالی بازاریابی شبکه ای در مشهد ساخته و اجرا شد.
این نمایش اولین و بزرگترین اثر هنری درباره صنعت بازاریابی شبکه ای در ایران است.
 
۶

ویرایش