نام پرونده (رایانه): تفاوت میان نسخه‌ها

اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه، اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی
(اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی، اصلاح نویسه‌های عربی)
(اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه، اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی)
تقریبا در همین زمان [[نقطه (نگارش)|نقطه]] (برای توقف کامل یا کوتاه) به عنوان جداکنندهٔ افزونهٔ نام فایل به وجود آمد و افزونه به سه حرف محدود شد.<ref>{{cite web|author=Howard, Randall |url=http://randalljhoward.com/2008/12/31/who-invented-filenames-dot/ |title=General, History |publisher=Randalljhoward.com |date=December 31, 2008 |accessdate=September 17, 2013}}</ref>
 
در گذشته، تنها نویسه هانویسه‌ها (کاراکترها) ی [[حرفی عددی]] در نام پرونده مجاز بودند اما با گذشت زمان تعداد کاراکترهای مجاز افزایش یافت؛ که این باعث ایجاد مشکلات همسازی در زمان انتقال پرونده‌ها از یک فایل سیستم به دیگری شد.<ref name="solaris presentations IUC29-FileSystems">{{cite web|author=David Robinso|author2=Ienup Sung|author3=Nicolas Williams |date=March 2006 |url=http://developers.sun.com/global/products_platforms/solaris/reference/presentations/IUC29-FileSystems.pdf |title=Solaris presentations: File Systems, Unicode, and Normalization |location=San Francisco |publisher=Sun.com |deadurl=no |archiveurl=https://web.archive.org/web/20120704003732/http://developers.sun.com/global/products_platforms/solaris/reference/presentations/IUC29-FileSystems.pdf |archivedate=July 4, 2012}}</ref>
 
در حدود سال ۱۹۹۵، یکی از افزونه‌های فایل سیستم FAT به نام [[جدول تخصیص فایل]] دروینوز۹۵ و ویندوزNT3.5 معرفی شد. در این افزونه علاوه بر نام‌های کلاسیک "۸٫۳" نام پرونده‌های طولانی [[یونی کد]] نیز مجاز بود.
Those considerations create a limitation not allowing a switch to a future encoding different from UTF-8
این توجهات یک محدودیت را ایجاد می‌کند که اجازهٔ تغییر به یک رمز گذاری متفاوت با [[جدول تخصیص فایل]]_۸ در آینده را نمی‌دهد.
 
== یکتایی ==
نام پرونده‌ها داخل یک فهرست باید یکتا باشند. از آن جا که ترکیب مربوط به نام پرونده برای فهرست‌ها نیز اعمال می‌شود، امکان ایجاد یک فایل و ورودی‌های فهرست با نام یکسان وجود ندارد. البته فایل‌های متعدد در فهرست‌های مختلف می‌توانند نام یکسانی داشته باشند.
 
رویکرد یکتایی می‌تواند حساسیت نسبت به حروف کوچک و بزرگ و شکل استانداردسازی یونی کد را تغییر دهد مانند NFC و NFD. یعنی دو پروندهٔ مجزا می‌توانند با متن نام پروندهٔ یکسان و پیاده سازی بایتی متفاوت از آن نام پرونده ایجاد شوند.<ref>{{cite web|url=http://www.gamedev.net/topic/628734-cross-platform-filepath-naming-conventions/ |title=Cross platform filepath naming conventions - General Programming |publisher=GameDev.net |date= |accessdate=September 17, 2013}}</ref>
 
== حفاظت از بزرگی یا کوچکی حروف ==
بعضی فایل سیستم‌ها، مانند [[جدول تخصیص فایل]]، نام پرونده‌ها را بدون توجه به کوچک یا بزرگ بودن حروف آنها با حروف بزرگ ذخیره می‌کنند. برای مثال، اگر پرونده‌ای با نام "MyName.Txt" یا "myname.txt" ایجاد شده باشد با نام پروندهٔ "MYNAME.TXT" ذخیره خواهد شد. هر تغییری در حروف کوچک و بزرگ می‌تواند برای ارجاع به یک پروندهٔ یکسان استفاده شود. این نوع فایل سیستم ها '''غیر حساس به حروف کوچک و بزرگ (case-insensitive)''' نامیده می‌شوند و '''محافظ کوچکی و بزرگی حروف(case-preserving)''' نیستند. بعضی فایل سیستم‌ها اجازه نمی‌دهند در نام پرونده‌ها فقط از حروف کوچک استفاده شود.
 
بعضی فایل سیستم‌ها نام پرونده‌ها را به همان شکلی که ایجاد شدند ذخیره می‌کنند؛ به این فایل سیستم‌ها '''نگهدارندهٔ حروف کوچک و بزرگ (case-retentive)''' یا '''محافط حروف کوچک و بزرگ(case-preserving)''' می‌گویند. چنین فایل سیستمی می‌تواند نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس یا غیر حساس باشد. اگر حساس باشد آنگاه "MyName.Txt" و "myname.txt" می‌توانند به دو فایل مختلف در یک فهرست یکسان اشاره کنند، و به هر پرونده باید دقیقا با همان ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ که با آن نام گذاری شده ارجاع داده شود. از سوی دیگر در یک فایل سیستم غیر حساس به حروف کوچک و بزرگ فقط یکی از نام‌های "MyName.Txt" و "myname.txt" و "Myname.TXT" می‌توانند هم زمان در یک فهرست نام یک پرونده باشند، و به یک پرونده با یکی از این نام‌ها با هر ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ می‌توان ارجاع داد.
 
== جستارهای وابسته ==
۲۱

ویرایش