باز کردن منو اصلی

تغییرات

این برند به علت اینکه در پایین صفحه به طور نامناسب قرار داشت حذف گردید
 
{{جنگ سرد}}
{{نوار کناری بلوک شرق}}
 
[[رده:دیوار برلین]]
[[رده:اشغال آلمان توسط متفقین]]
۱۷

ویرایش