زبان مغولی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
رده زبان های آلتایی
جز (رده زبان های آلتایی)
 
{{مغولستان-خرد}}
[[رده:زبان‌های چینآلتایی]]
 
[[رده:زبان مغولی]]
[[رده:زبان‌های مغولی|مغولی]]
[[رده:زبان‌های ایزو ۶۳۹–۱]]
[[رده:زبان‌های دارای کد ایزو ۶۳۹–۲]]
[[رده:زبان‌های پیوندی]]
[[رده:زبان‌های چین]]
[[رده:زبان‌های روسیه]]
[[رده:زبان‌های فاعل-مفعول-فعل]]
[[رده:زبان‌های مغولستان]]
[[رده:زبان‌های مغولی|مغولی]]
[[رده:زبان‌ها|مغولی]]
[[رده:مغولستان]]
۳۶

ویرایش