باز کردن منو اصلی

تغییرات

خنثی‌سازی ویرایش 19531145 توسط Fatranslator (بحث) اصلاح پیوندهای به اشتباه جایگزین‌شده
پس از این جنگ، کردستان باختری (مناطق کردستان ترکیه، کردستان عراق و کردستان سوریه کنونی)، از ایران جدا شد و به دست [[عثمانی]] افتاد. این مناطق تا پیش از زمان [[شاه عباس کبیر]] در دست عثمانی بود تا اینکه شاه عباس بخشی از مناطق [[کردستان]] را با جنگ پس گرفت. سپاه [[عثمانی]] شهر تبریز را نیز تصرف کرد اما به دلیل کمبود آذوقه مجبور به بازگشت شد و حکومت نوپای صفوی از نابودی حتمی نجات یافت.<ref>غفاری‌فرد، عباسقلی، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه، ۱۳۸۱. (صص ۸۹ تا ۱۰۲)</ref>
 
دلیل کمی شمار سپاهیان ایران در این جنگ حضورشان در [[خراسان]] بود تا از یورش غافلگیرانهٔ [[ازبک‌هاازبک]]ان جلوگیری شود.<ref>تحقیقاتی در ایران عصر صفوی، صص ۱۰۳–۹۲</ref> دلیل دیگر شکست [[قزلباش]]ها پیشنهاد [[دورمش خان شاملو]] به شاه اسماعیل بود، مبنی بر اینکه اجازه دهند که ارتش [[عثمانی]] آرایش دفاعی خود را تکمیل کند تا ایرانیان بتوانند به ابراز دلیری بپردازند و شاه نیز با این پیشنهاد غیرعادی موافقت کرد.<ref>جهانگشای خاقان، صص ۴۹۴–۴۹۲</ref>
 
== علت وقوع جنگ چالدران ==