تفاوت میان نسخه‌های «مهرداد نبیلی»

جز
جز (تمیزکاری و اصلاح متن‌‌‌‌‌ با استفاده از AWB)
 
* [[سامرست موام]]، ''لبه تیغ''، تهران: امیرکبیر، کتاب‌های جیبی، ۱۳۴۱.
* [[آرتور کویستلرکوستلر]]، ''از ره رسی‍دن و بازگش‍ت''، ته‍ران: امی‍رکب‍یر، کت‍ابه‍ای جی‍بی؛ موسس‍ه انت‍شارات فرانک‍لی‍ن، ۱۳۴۷.
* [[فردیناند لین]]، ''جهان حشرات''، تهران:نیل: دانس‍تن‍یه‍ای جه‍ان عل‍م.(تاریخ؟).
* [[فرانسیس میسن]]، ''از جان گذشتگان''، تهران: مجموعه گردونه تاریخ. (تاریخ؟).
* [[استوارت هالبروک]]، ''دیوی کراکت: مرزبان دلاور''، تهران: مجموعه گردونه تاریخ.(تاریخ؟).
* [[جیمز هیلتون]]، ''افق گمشده''، تهران، (ناشر و تاریخ؟).
* [[چارلز دیکنز]]، ''داستان دو شهر''، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، ۱۳۸۱.<ref>شکل چاپ شده این ترجمه به دلیل اینکه ویراستار نشر فرزان روز در نثر مترجم تغییراتی داده بود، مورد تایید خود مهرداد نبیلی نبود.</ref>
 
== پانوشت‌ها ==
{{پانویس}}