تفاوت میان نسخه‌های «فهرست مسلمانان برنده جایزه نوبل»

|{{پرچمک|IRN}}فعال حقوق بشر ایرانی
| [[جایزه صلح نوبل]] برای تلاش‌های شیرین عبادی و مبارزه برای دموکراسی، حقوق زنان و کودکان در سال ۲۰۰۳ به او اهدا شد.<ref>[http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2003/]“The Nobel Peace Prize 2003”, [[Nobel Foundation]],retrieved March 24, 2012.</ref>
|او اولین و تنها ایرانی موفق به دریافتبرنده جایزهٔ نوبل بوده است او همچنین تنهااولین زن مسلمانی است که مفتخر به دریافت چنین جایزه‌ای شده است.<ref name="Muslim Nobel Prize Winners"/><ref>[http://www.connect2mason.com/content/nobel-peace-prize-winner-promotes-her-new-book-golden-cage]“Nobel Peace Prize winner promotes her new book 'The Golden Cage'”,by '''Jasmine Gould''',‘Connect2Mason’,dated April 26, 2011, retrieved April 4, 2012.
:“''The first Iranian and Muslim woman to win the Nobel Peace Prize for her work in human rights''”</ref><ref>[http://nobelwomensinitiative.org/meet-the-laureates/shirin-ebadi/]“Shirin Ebadi – Iran 2003”,‘Meet the Laureates’, [[Nobel Women's Initiative]],accessed April 4, 2012.
:“''She is the first Muslim woman to receive the Nobel Peace Prize''”</ref><ref>[http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2003/ebadi-lecture-e.html]“In the name of the God of Creation and Wisdom”,Nobel Lecture by [[شیرین عبادی]]، Oslo, December 10, 2003, [[Nobel Foundation]], retrieved April 4, 2012.</ref><ref>[http://www.womeninworldhistory.com/imow-Ebadi.pdf]“[[شیرین عبادی]]: A Conscious [[مسلمان]]” by '''Diana Hayworth''', accessed March 24, 2012.