باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
{{انسان‌شناسی}}
 
'''دیرین‌مردم‌شناسی''' که آمیخته ایآمیخته‌ای از دو رشتهٔ علمی [[دیرین‌شناسی]] و [[انسان‌شناسی زیستی|انسان‌شناسی فیزیکی]] است، خاستگاه [[انسان]] را مطالعه می‌کند. دیرین‌مردم‌شناسان سروکار زیاد با فسیل‌های [[انسان‌تباران]] دارند.
 
{{خرد}}