تفاوت میان نسخه‌های «توماس مالتوس»

 
== زندگی ==
در ۱۴ فوریه ۱۷۶۶ نزدیک Guilford در [[ساری (انگلستان)|ساری]] انگلستان زاده شد و تا سال ۱۸۳۴ زیست. در دانشگاه کمبریج به بررسی دانشهایدانش‌های کیشیکشیشی پرداخت و پس از آسودگی از تحصیل به کار در کلیسای انگلستان مشغول شد. به سال ۱۸۰۵ به عنوان استاد تاریخ و اقتصاد سیاسی در کالج Hailebury به کار گمارده شد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب|عنوان=جامعه‌شناسی و آینده نگری جمعیت ایران|نام خانوادگی=آشفته تهرانی|نام=امیر|ناشر=جهاد دانشگاهی|سال=1364|شابک=|مکان=اصفهان|صفحات=67 و 68}}</ref>
 
== فعالیت ==