تفاوت میان نسخه‌های «توماس مالتوس»

جز
== فعالیت ==
نخستین کتاب خود را در سال ۱۷۹۸ تحت عنوان "رساله‌ای دربارهٔ اصول جمعیت به نام" "Essay on The Principles of Population" به چاپ رساند. مالتوس در این کتاب پیرامون اینکه جمعیت با فرایاز (تصاعد) هندسی افزایش می‌یابد و فراهم ساختن خواروبار برای ادامه زندگی با فرایاز حسابی انجام می‌شود، باورهای خویش را باز نمود. کارهای دیگر مالتوس عبارتند از:
* پژوهش دربارهٔ طبیعت و پپیشرفتپیشرفت بازده زمین
* بنیادهای اقتصادی سیاسی
* تعاریف اقتصاد سیاسی<ref name=":0" />