نام پرونده (رایانه): تفاوت میان نسخه‌ها

اصلاح سجاوندی، اصلاح ارقام، اصلاح نویسه، اصلاح فاصلهٔ مجازی
(اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه، اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی)
(اصلاح سجاوندی، اصلاح ارقام، اصلاح نویسه، اصلاح فاصلهٔ مجازی)
نام پرونده یا نام فایل {{انگلیسی|Filename}} [[فراداده]]‌ای پیرامون یک [[پرونده (رایانه)|پرونده]] است. این فراداده، به منظور شناسایی یک پرونده در میان سایر پرونده‌های موجود در [[سیستم پرونده|سیستم]] به کار می‌رود. این نام ممکن است در حالت‌های گوناگون دچار اعمال محدودیت‌هایی مانند طول نام و یا نوع حروف و نویسه‌های مختلف نیز شود.
هم چنین مطابق تعریف لغت نامه یک نام متمایز کننده است که به یک پروندهٔ کامپیوتری ذخیره شدهٔ الکترونیکی داده می‌شود تا آن را با محدودیت‌هایی که سیستم عامل اعمال می‌کند مانند طول یا محدودیت در انتخاب کاراکترها مطابق کند.<ref>http://www.dictionary.com/browse/filename</ref>
 
این نام ممکن است در حالت‌های گوناگون دچار اعمال محدودیت‌هایی مانند طول نام و یا نوع حروف و نویسه‌های مختلف نیز شود.
برای مثال ویندوز این تعریف را ارائه می‌دهد: یک داده از نوع نام پرونده یک رشتهٔ متنی است که نام یک پرونده یا پوشه را دربر می‌گیرد. به طور پیش فرض تصور می‌شود که نام پرونده از یک ترکیب نام پروندهٔ کوتاه تشکیل می‌شود شامل ۸ کاراکتر نام، وقفه(.)و ۳ کاراکتر افزونه. برای داشتن نام بلند در کنار نام کوتاه آن را با یک علامت "|" از نام پروندهٔ کوتاه جدا می‌کنیم. برای مثال هر دو رشتهٔ status.txt و projec~1.txt|Project Status.txt معتبرند.<ref>https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa368590(v=vs.85).aspx</ref>
یک نام پرونده، به طور معمول از اجزای زیر تشکیل می‌گردد:
* '''میزبان'''(یا '''گره''' یا '''کارگزار (سرور)''')-دستگاه شبکه‌ای که پرونده‌ها را در بر می‌گیرد.
* Apple نرم افزارFile Name Encoding Repair Utility v1.0 را ارائه کرد<ref>{{cite web|url=http://support.apple.com/downloads/File_Name_Encoding_Repair_Utility |title=File Name Encoding Repair Utility v1.0 |publisher=Support.apple.com |date=June 1, 2006 |accessdate=September 17, 2013}}</ref>
* Linux community نرم افزار convmv را ارائه داد<ref>{{cite web|url=http://www.j3e.de/linux/convmv/man/ |title=convmv - converts filenames from one encoding to another |publisher=J3e.de |date= |accessdate=September 17, 2013}}</ref>
[[Mac OS X 10.3]] marked Apple's adoption of Unicode 3.2 character decomposition, superseding the Unicode 2.1 decomposition used previously. This change caused problems for developers writing software for Mac OS X.<ref>{{cite web|url=http://kerneltrap.org/mailarchive/git/2008/1/23/593749/thread |title=Re: git on MacOSX and files with decomposed utf-8 file names |publisher=KernelTrap |date=May 7, 2010 |accessdate=July 5, 2010 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20110315014244/http://kerneltrap.org/mailarchive/git/2008/1/23/593749/thread |archivedate=March 15, 2011}}</ref>
 
== ارجاعات:مطلق در مقایسه با نسبی ==
یک ارجاع مطلق تمام سطوح فهرست را شامل می‌شود. در بعضی سیستم‌ها، اگر ارجاع یک نام پرونده شامل مسیر کامل فهرست نباشد به طور پیش فرض فهرست جاری در نظر گرفته می‌شود. این یک ارجاع نسبی است. یکی از مزایای استفاده از ارجاع نسبی در فایل‌های پیکربندی برنامه یا اسناد این است که نمونه‌های مختلفی از سند یا برنامه می‌توانند در پرونده‌های مختلف استفاده شوند.
 
== حفاظت از بزرگی یا کوچکی حروف ==
بعضی فایل سیستم‌ها، مانند [[جدول تخصیص فایل]]، نام پرونده‌ها را بدون توجه به کوچک یا بزرگ بودن حروف آنها با حروف بزرگ ذخیره می‌کنند. برای مثال، اگر پرونده‌ای با نام "MyName.Txt" یا "myname.txt" ایجاد شده باشد با نام پروندهٔ "MYNAME.TXT" ذخیره خواهد شد. هر تغییری در حروف کوچک و بزرگ می‌تواند برای ارجاع به یک پروندهٔ یکسان استفاده شود. این نوع فایل سیستم ها سیستم‌ها '''غیر حساس به حروف کوچک و بزرگ (case-insensitive)''' نامیده می‌شوند و '''محافظ کوچکی و بزرگی حروف(case-preserving)''' نیستند. بعضی فایل سیستم‌ها اجازه نمی‌دهند در نام پرونده‌ها فقط از حروف کوچک استفاده شود.
 
بعضی فایل سیستم‌ها نام پرونده‌ها را به همان شکلی که ایجاد شدند ذخیره می‌کنند؛ به این فایل سیستم‌ها '''نگهدارندهٔ حروف کوچک و بزرگ (case-retentive)''' یا '''محافط حروف کوچک و بزرگ(case-preserving)''' می‌گویند. چنین فایل سیستمی می‌تواند نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس یا غیر حساس باشد. اگر حساس باشد آنگاه "MyName.Txt" و "myname.txt" می‌توانند به دو فایل مختلف در یک فهرست یکسان اشاره کنند، و به هر پرونده باید دقیقا با همان ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ که با آن نام گذاری شده ارجاع داده شود. از سوی دیگر در یک فایل سیستم غیر حساس به حروف کوچک و بزرگ فقط یکی از نام‌های "MyName.Txt" و "myname.txt" و "Myname.TXT" می‌توانند هم زمان در یک فهرست نام یک پرونده باشند، و به یک پرونده با یکی از این نام‌ها با هر ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ می‌توان ارجاع داد.
۲۱

ویرایش