تفاوت میان نسخه‌های «فارسنامه (ابن بلخی)»

دومین کتابی که ابن‌بلخی تألیف کرد و یا در دست تحریر داشت، کتاب تاریخ دوران اسلامی بود که حوادث عهد پیامبر اسلام تا زمان مؤلف را در برمی‌گرفت.
اما بر ما معلوم نیست که آیا او این کتاب را به انجام رسانیده است یا خیر.
 
== پانویس ==
{{پانویس}}
 
== منابع ==
۲۳

ویرایش