باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏گزارش بازرسان وزارت کشور: دستور زبان اصلاح شد
}}</ref>
 
در شرایطی که [[محمد خاتمی]] [[رییس جمهور]] وقت نیز مدعی بروز برخی مسائل در انتخابات را شد و آنراآن را «بداخلاقی» نامیده بود،نامید، مدیر کل حقوقی وزارت کشور تاکید کرد آنچه روی داده جرم‌های آشکار در انتخابات است و بد اخلاقی نامیدن این مسئله منحرف کردن افکار عمومی است.<ref name="بی بی سی ۴"/>
 
=== اظهارات فرماندهان سپاه ===
کاربر گمنام