تفاوت میان نسخه‌های «برنامه‌های توسعه ایران»

جز
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: اجترام⟸احترام، ارتفاء⟸ارتقاء، استقاده⟸استفاده، تدابیرلازم⟸تدابیر لازم، جاکمیت⟸حاکمیت، شرایطی...)
{{بهبود منبع}}
'''برنامه‌های توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [[جمهوری اسلامی]] ایران'''، به مجموعه برنامه‌های میان مدتی گفته می‌شود که به صورت ٥۵ ساله و توسط [[دولت ایران|دولت]] وقت تنظیم می‌شود و به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] می‌رسد.
 
بعد از انقلاب، در هشت سال [[جنگ ایران و عراق]] امکان اجرای برنامه‌های '''توسعه''' کشور از بین رفت، چراکه در شرایطی‌شرایطی که موجودیت و حاکمیت ملی ایران از سوی کشورهای خارجی تهدید می‌شد، و در شرایط [[تحریم‌های علیه ایران]] که از سوی کشورهای مرکز اعمال می‌شد، تلاش و همت ایرانی‌ها مصروف ادارهٔ [[جنگ]] و تامینتأمین حداقل شرایط برای زندگی مردم، می‌شد.
 
== برنامه‌های توسعهٔ کشور ==
* برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸
* [[برنامه پنجم توسعه]] ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
* برنامه ششم توسعه ١٣٩٦۱۳۹۶ تا ١٤٠٠۱۴۰۰
 
== چالش‌های توسعه ایران ==
# تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشوربه درآمدهای حاصل از نقت و توسعه بیش از پیش صادرات غیرنفتی.
# حفظ محیط زیستی و استفادهٔ بهینه از منابع طبیعی کشور.
# تقویت بنیه دفاعی کشور در چار چوب سیاست‌های و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا.
# رعایت اصول عزت و حکمت و مصلحت کشور در سیاست خارجی.
# تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه‌جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، [[نظم اجتماعی]] و وجدان کار.
== منابع ==
* [http://www.jstor.org/stable/1910907httphttp روند توسعه ایران در چهل سال گذشته]
* [http://www.devedata.worldbank.org/ روند توسعه ایران:بانک جهانی]
 
== پیوند به بیرون ==