تفاوت میان نسخه‌های «جاکی»

۴ بایت حذف‌شده ،  ۲ سال پیش
جز
'''جاکی''' نام ایلی از ایلات لر [[کهگیلویه]] است . این ایل بدو شعبه ٔشعبهٔ بزرگ [[چهاربنیچه]] و [[لیراوی]] منقسم می‌شوند: اول چهار بنیچه که نیز مشتمل بر چهار قسمت است: [[بویراحمدی]] که شامل: {دشتموری :(طاس احمدی [[طایفه بر آفتابی]] شیخ مموممو، ،جلیل،اولادمیرزاعلیجلیل، اولادمیرزاعلی) سادات امامزاده علی [[ایل تامرادی]] کی گیوی،اقایی،}گیوی، اقایی،}، [[چرام]]، [[دشمن زیاری]]، نوئی. دوم لیراوی، که مشتمل بر دو قسمت است: لیراوی دشت، لیراوی کوهی ([[لیراوی|کوی لیراوی]]) که این دومی نیز بچهار ایل قسمت گشته: [[بهمئی شیرعلی]]، [[طیبی]]، [[یوسفی]]، [[شهروئی]].
 
نیز نام یکی از طوایف ایل قشقائی ایران، مرکب از چهل خانوار که در جره و فاسو سکونت دارند.
 
حمداله مستوفی اشاره به مهاجرت طوایف [[کرد]] از مناطق جبل السماق (کردستان سوریه کنونی) به مناطق [[لر بزرگ]] و [[لر کوچک]] می کندمی‌کند. حمداله مستوفی در سال (۷۳۰ ه. ق/۱۳۳۰م)، از ایل [[ممسنی]] و [[بختیاری]] نام میبردمی‌برد که همراه با ۲۴ طایفه دیگر [[کرد]] از کردستان سوریه، به مناطق کوه گیلویه و بختیاری و لرستان کنونی کوچ کردند. این رویداد در اوایل سده ششم هجری رخ داد.
 
در سنهٔ خمسایه (۵۰۰ق.) قریب صد خانه [[کرد]]، از جبل السماق شام (کردستان سوریه)، به سبب وحشتی که ایشان را با مهتر قوم خود افتاده بود، به لرستان امدندآمدند و در خیل احفاد [[محمد خورشید]] که وزرا بودند نزول کردند، برسبیل رعیتی. بزرگ ایشان ابوالحسن [[فضلویه|فضلوی]] بود ... او را پسری علی نام بود. چون علی درگذشت، از او پسری محمد نام بماند. چون او نیز نماند، پسری ابوطاهر [[فضلویه|فضلوی]] کنیت داشت. جوانی شجاع بود ... ابوطاهر به صلح و جنگ به وعد و وعید و فریب و شکیب توانست ملک لرستان در ضبط اوردآورد و چون تمکین و استقرار یافت، هوس استقلال کرد و خود را اتابک خواند و عصیان نمود و کار ان ملک بر او قرار گرفت، در سنهٔ خمسین و خمس مایه. بعد از مدتی درگذشت و پنج پسر یادگار گذاشت: [[هزاراسپ]] و بهمن و عمادالدین پهلوان و نصرة الدین ایلواکوش و قزل. به حکم وصیت و اتفاق برادران.
 
اتابک [[هزاراسپ]] که مهین و بهین همه بود، قائم مقام پدر شد و عدل و داد ورزید . در عهد او ملک لرستان رشک بهشت گشت و بدین سبب اقوام بسیار از جبل السماق شام (کردستان سوریه کنونی) بدو پیوستند:
 
[[آسترکی]]، مماکویه، [[بختیاری]]، جوانکی بیدانیان، زاهدیان، علائی، کوتوند، بتوند، بوازکی، شوند، زاکی، جاکی، هارونی، اشکی، [[لیراوی|کوی لیراوی]]، ممویی، یحفومی، کمانکشی، [[ممسنی|مماسنی]]، ارملکی، توانی، کسدانی، مدیحه، اکورد، کولارد و دیگر قبائل که انساب ایشان معلوم نیست.
 
[[آسترکی]]، مماکویه، [[بختیاری]]، جوانکی بیدانیان، زاهدیان، علائی، کوتوند، بتوند، بوازکی، شوند، زاکی، جاکی، هارونی، اشکی، [[لیراوی|کوی لیراوی]]، ممویی، یحفومی، کمانکشی، [[ممسنی|مماسنی]]، ارملکی، توانی، کسدانی، مدیحه، اکورد، کولارد و دیگر قبائل که انساب ایشان معلوم نیست.
* [[اتابکان لرستان]]
 
== منابع ==
 
* تاریخ گزیده حمدالله مستوفی
* اتابکان لرستان در لغت نامه دهخدا