تفاوت میان نسخه‌های «کمیته ملی المپیک ایران»

جز
 
== رئیسان تا پیش از ۱۳۵۷==
* شاهپور [[علی‌رضا پهلوی (یکم)|علیرضا پهلوی]]<ref>[https://www.manoto.news/news/sfihi3/news26902 غلامرضا پهلوی، فرزند رضاشاه درگذشت]، ''بی‌بی‌سی فارسی''، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶</ref>
* شاهپور [[غلامرضا پهلوی]]<ref>[https://www.manoto.news/news/sfihi3/news26902 شاهپور غلامرضا پهلوی درگذشت]، ''اتاق خبر - من و تو''، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶</ref>