تفاوت میان نسخه‌های «امیلی راتایکوفسکی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
 
* امیلی راتایکوفسکی به انتخاب لیست جهانی [[CB150]] به عنوان یکی از زیباترین زنان جهان ثبت شده است.
* چهارمین زن زیبای سال ۲۰۱۴ به انتخاب مجله [[FHM]]
 
== منابع ==
۱۳۹

ویرایش