باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
* [[خسرو قشقایی]] کاندیدای جبهه ملی ایران از اقلید بود و با اکثریت آراء نماینده مردم اقلید شد اما به اتهام ارتباط با دولت آمریکا اعتبار نامه وی در مجلس رد شد. ابراهیم یزدی نقش اساسی در اتهام زنی بر علیه خسرو قشقایی را داشت.
* [[ابوالفضل قاسمی]] به اتهام عضویت در جبهه ملی و حزب ایران و ماجرای کودتای نوژه اعتبار نامه اش صادر نشد.
* [[علی قائمی امیری]] [[استان مازندران]] ([[بابلسر]] / [[بندپی]])