سید ابراهیم رئیسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
{{Election box end}}
== دیدگاه‌ها ==
* ابراهیم رئیسی از مدافعان [[تفکیک جنسیتی]] می باشد، او در مردادماه ۱۳۹۳ در جمع خبرنگاران درباره‌ اجرای طرح تفکیک جنسیتی در [[شهرداری تهران]] گفت: به نظر من اینکار حرکت بسیار خوبی است؛ زیرا قاطبه زنان برای انجام یک کار بهتر به یک فضای کاملا آرام و مناسب نیازمند هستند.جلوگیری از اختلاط زن و مرد در محیط اداری به این جهت است که زن و مرد بتوانند خدمت رسانی بهتری به مردم داشته باشند و این کار یک حرکت خوب در جهت ایجاد فضای مناسب کار وتلاشو تلاش برای بانوان است.<ref>http://www.isna.ir/news/93051507217/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF</ref>
* رئیسی [[تحریم اقتصادی]] را یک فرصت می داند.<ref>http://aftabnews.ir/fa/news/444926/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85</ref>
* ابراهیم رئیسی از مدافعان [[اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها]]، بازنگری در اینترنت و مقابله با فرهنگ غربی می باشد.<ref>http://aftabnews.ir/fa/news/444653/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8F%E2%80%8E%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF</ref><ref>http://www.espadananews.com/node/3434</ref><ref>http://www.isna.ir/news/96021912497/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA</ref>