باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| اتحاد۲ =
| استان‌های برنده۲ = ۹
| رای‌های مردمی۲ = '''۵٬۷۱۱٬۶۹۶'''۱٬۷۱۳٬۸۱۰{{سخ}}۱۲٫۲۱٪۳٫۶۶٪ واجدان
| درصد۲ = '''۱۹٫۴۳٪'''
<!-- شخص ۳ -->
| اتحاد۶ =
| استان‌های برنده۶ = ۱
| رای‌های مردمی۶ = ۱٬۷۱۳٬۸۱۰'''۵٬۶۹۶'''{{سخ}}۳٫۶۶٪۱۲٫۲۱٪ واجدان
| درصد۶ = ۴٫۳۸٪
<!-- شخص ۷ -->
کاربر گمنام