تفاوت میان نسخه‌های «ویلیام اچ. رینولدز»

(ابرابزار)
 
== بخشی از فیلمشناسی ==
* ''[[الجزایر (فیلم)|الجزایر]]'' (۱۹۳۸)
* ''[[به اصطبل بیا]]'' (۱۹۴۹)
* ''[[روزی که دنیا از حرکت ایستاد]]'' (۱۹۵۱)
* ''[[سه سکه در چشمه (فیلم)|سه سکه در چشمه]]'' (۱۹۵۴)
* ''[[دزیره (فیلم)|دزیره]]'' (۱۹۵۴)
* ''[[بابا لنگ‌دراز (فیلم ۱۹۵۵)|بابا لنگ‌دراز]]'' (۱۹۵۵)
* ''[[عشق چیز باشکوهی است (فیلم)|عشق چیز باشکوهی است]]'' (۱۹۵۵)
* ''[[چرخ و فلک (فیلم)|چرخ و فلک]]'' (۱۹۵۶)
* ''[[ایستگاه اتوبوس (فیلم)|ایستگاه اتوبوس]]'' (۱۹۵۶)
* ''[[اجبار (فیلم ۱۹۵۹)|اجبار]]'' (۱۹۵۹)
* ''[[فنی (فیلم ۱۹۶۱)|فنی]]'' (۱۹۶۱)
* ''[[تاراس بولبا (فیلم ۱۹۶۲)|تاراس بولبا]]'' (۱۹۶۲)
* ''[[اشک‌ها و لبخندها]]'' (۱۹۶۵)
* ''[[دانه‌های شن (فیلم)|دانه‌های شن]]'' (۱۹۶۶)
* ''[[سلام، دالی! (فیلم)|سلام، دالی!]]'' (۱۹۶۹)
* ''[[امید سفید بزرگ]]'' (۱۹۷۰)
* ''[[دروازه بهشت (فیلم)|دروازه بهشت]]'' (۱۹۸۰)
* ''[[نویسنده! نویسنده! (فیلم)|نویسنده! نویسنده!]]'' (۱۹۸۲)
* ''[[ایشتار (فیلم)|ایشتار]]'' (۱۹۸۷)
* ''[[هم‌سفری (فیلم)|هم‌سفری]]'' (۱۹۹۶)
 
== منابع ==
۵۶٬۵۳۳

ویرایش