تفاوت میان نسخه‌های «پاشندگی (اپتیک)»

خنثی‌سازی ویرایش 19757068 توسط Sepand.schrodinger (بحث)
(در فیزیک ضریب میرایی گفته می‌شود.)
(خنثی‌سازی ویرایش 19757068 توسط Sepand.schrodinger (بحث))
==روابط کرامرز-کورینگ==
روابط دو طرفه کرامرز-کورینگ برای محاسبه‌ی قسمت حقیقی از قسمت موهومی هر تابع مختلط که در نیم صفحه‌ی بالایی تحلیلی باشند، به کار گرفته می‌شوند و بالعکس.
این روابط یک جفت ویژه تبدیل هیلبرت‌اند که می‌توانند ثابت جذب یا ضریب فنامیرایی را به ضریب شکست محیط مربوط سازند. این روابط در اسپکتروسکوپی الکترون و پراکندگی هادرونیک کاربرد دارند.
 
<math>\chi(\omega) = \chi_1(\omega) + i \chi_2(\omega)</math>
۲۲۹

ویرایش