تفاوت میان نسخه‌های «گم‌شده (مجموعه تلویزیونی ۱۳۷۷)»

== منابع ==
* فرهنگ سریالهای تلویزیونی ایران از آغاز تا امروز؛ ماهنامه سینمایی «فیلم»، شماره ۲۴۵، ۱۵ آذر ۱۳۷۸، صفحه ۱۲۰
* ماهنامهٔ سینمایی فیلم، سال شانزدهم، شمارهٔ ۲۲۶، صفحهٔ ۳۵، آبان ۷۷
* فهرست کامل بازیگران مجموعه تلویزیونی «گم‌شده» در تیتراژ آن