باز کردن منو اصلی

تغییرات

اشتباه تایپی
| ارتفاع برج || ۴۵۲ متر
|----align=center
| معمار || [[گروه مهندسی زاگرس پوش و شرکا به همراه مرکز تحقیقات جان مشکات]]
| معمار || [[jim carrey]]
|----align=center
| تعداد آسانسور || ۷۸
کاربر گمنام