تفاوت میان نسخه‌های «برج‌های دوقلوی پتروناس»

اشتباه تایپی
(اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| ارتفاع برج || ۴۵۲ متر
|----align=center
| معمار || [[گروه مهندسی زاگرس پوش وبا شرکا به همراه مرکز تحقیقاتشرکت جان هنکاک(مشکاک سابق)]]
|----align=center
| تعداد آسانسور || ۷۸
کاربر گمنام