تفاوت میان نسخه‌های «فلسفه علم»

۱۶ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
(حذف نظرات نویسنده ناسرشناس تبلیغی)
 
== ظهورِ فلسفهٔ علم ==
فلسفهٔ علم نسبت به بسیاری از شاخه‌هایِ دیگرِ فلسفه بسیار تازه و جوان است. اگر برخی از اظهارِ نظرهایِ [[ارسطو]]، [[فرانسیس بیکن]] در قرنِ شانزدهم، و تعدادِ اندک‌شماری از متفکرانِ قرنِ نوزدهم مانندِ [[جان استوارت میل]]، [[هیوئل]]، و [[جان هرشل|هرشل]] را استثناء کنیم، بحث‌هایِ جدی، متمرکز و مفصل اولین بار در قرنِ بیستم و توسطِ [[اثبات‌گرایی|پوزیتیویست‌هایِ منطقی]] گسترش داده شد. بعدها بحث‌ها در موافقت و مخالفت با فرانسیس بیکن و [[استقراگرایی|استقراگرایان]]، و نیز با پوزیتیویست‌هایِ [[حلقه وین|حلقهٔ وین]] منجر به پیدایشِ مکاتبِ بسیار مهمِ دیگری در فلسفهٔ علم گردید. [[ابطال گرایی|ابطال‌گرایی]]، [[واقع گرایی|واقع‌گرایی]] (رئالیسمِ علمی)، و [[نسبی گرایی|نسبی‌گرایی]] از آن جمله هستند.
 
فلسفهٔ علم در ارتباطِ تنگاتنگ با دیگر مباحثِ [[فلسفه تحلیلی|فلسفهٔ تحلیلی]] مانندِ [[فلسفه ذهن|فلسفهٔ ذهن]]، [[فلسفه زبان|فلسفهٔ زبان]]، و [[فلسفه منطق|فلسفهٔ منطق]] و [[فلسفه مهندسی]] قرار دارد.
کاربر ناشناس