باز کردن منو اصلی

تغییرات

نقل قول
== نقل قول دیگران ==
[[تقی‌زاده]] در مورد وی گفته است:
{{نقل قول|حاج‌علی مرحوم هیچ گناهی جز وطن‌پرستی و مشروطه طلبی نداشت. کسی که از محبس صمدخان فرار کرده بود بمن گفت که حاج علی در محبس در حالی که به زنجیر گردنش اشاره می‌کرد به او گفته: فلانکس این زنجیر، فُکل وطن‌پرستان و آزادی طلبان است.<ref>{{پک|براون|۱۳۶۱|ک=نامه‌هائی از تبریز|ص=۲۲۵}}</ref>}}[[احمد کسروی]] در بارهٔ وی گفته است:
 
[[احمد کسروی]] در بارهٔ وی گفته است:
{{نقل قول|تبریز با تهران یکی نمی‌بود، دراینجا چند هزار مجاهد ورزیده، سروسامان یافته و آماده می‌بودند و خواهیم دید که چه مردانِ دلیر و کاردانی از ایشان برخاست، از آن سوی سران آزادی کسانی همچون علی مسیو و حاج علی دوافروش و مانند اینان می‌بودند که پروای جان و دارائی را کنار گذارده از هیچ فداکاری بازنمی‌ایستادند.<ref>کسروی''،'' ''تاریخ مشروطه ایران – ص ۷۸ و 167''</ref>}}
 
[[ادوارد براون]] در مورد وی گفته است:
{{نقل قول|در دوره مشروطه ثانی اغلب اوقات خود را به نشر معارف صرف می‌کرد و با کمال فعالیت کوشید مدرسه سعادت که قریب به پانصد نفر شاگرد داشت و بهترین و عالیترین و کاملترین و منظم‌ترین کل مدارس تبریز بود، به فعالیت او پایدار بود. شاگران این مدرسه اغلب جوانان لایق و وطن‌پرست قابل و محرر مقالات و عالم ببار آمدند.<ref>براون''، نامه‌هایی از تبریز ص ۲۲۴''</ref>}}
 
در دوره مشروطه ثانی اغلب اوقات خود را به نشر معارف صرف می‌کرد و با کمال فعالیت کوشید مدرسه سعادت که قریب به پانصد نفر شاگرد داشت و بهترین و عالیترین و کاملترین و منظم‌ترین کل مدارس تبریز بود، به فعالیت او پایدار بود. شاگران این مدرسه اغلب جوانان لایق و وطن‌پرست قابل و محرر مقالات و عالم ببار آمدند.<ref>براون''، نامه‌هایی از تبریز ص ۲۲۴''</ref>
 
حاج علی مرحوم هیچ گناهی جز وطن‌پرستی و مشروطه طلبی و غیر از لیاقت و کفایت نداشت. کسی که دو هفته قبل به استامبول رسیده و در مجلس صمدخان بود می‌گوید که حاج علی در زندان، در حالتی که زنجیرِ گردنش را نشان می‌داد گفت فلان کس، این زنجیر فکال وطن پرستان و آزادی طلبان است. حاج علی یک از ضایعات بزرگ ایران بود.<ref>براون''، نامه‌هایی از تبریز ص ۲۲۴ و ۹۲''</ref>
 
== پانویس ==