تفاوت میان نسخه‌های «عدالت اجتماعی»

افزودن تصویر
(افزودن تصویر)
{{سیاست سبز}}
'''عدالت اجتماعی''' یکی از دلالت‌های مفهوم [[عدالت]] است که منظور از آن تخصیص «منصفانه ی» منابع در یک جامعه است. به این معنا قانون باید به سطح قابل قبولی از [[عدالت]] واقعی و رسمی دست یابد و باید توزیع منصفانهٔ منابع و برابر فرصت‌ها را تضمین کند.<ref>Routledge Encyclopedia of International Political Economy: Entries G-O, P. 858</ref>
[[File:Social_Justice_Week_Cardboard_Village.JPG|پیوند=https://fa.wikipedia.org/wiki/File:Social_Justice_Week_Cardboard_Village.JPG|بندانگشتی|دانشجویان دانشکده برای یک هفته در چادرها زندگی می کنند تا سطح آگاهیشان را نسبت به آن چه که معتقدند برای عدالت اجتماعی لازم است افزایش دهند.]]
 
امروزه در جریان اصلی سیاسی سه نظریهٔ [[فلسفهٔ سیاسی]] سه مکتب اصلی عدالت وجود دارد:
# آثار ارسطو در خصوص عدالت که بسیار تأثیر گذار و مجادله برانگیزند که مبنای نظریه‌های مدرن نو ارسطویی و فردگرایانه برای عدالت هستند، نظیر فلسفهٔ عینیت گرای نیچه‌ای [[آین رند]]. مهمترین کار روش شناسانهٔ ارسطو تمایز قراردادن او بین عدالت اصلاحی و توزیعی بود.