باز کردن منو اصلی

تغییرات

اضافه کردن رشته
 
=== علوم بهداشت و درمان ===
{{اصلی|علم بهداشت}}ژنتیک پزشکی (medical genetics){{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}
* [[ارتوپتیک]]
** دانش [[پزشکی قانونی]]
** [[درماتولوژی]]
{{col-3}}** [[ژنتیک پزشکی]] ( medical genetics)
{{col-3}}
** [[درون‌ریزشناسی]] (Endocrinology)
** [[مرض قند|دیابتولوژی]]
کاربر گمنام