باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{اصلی|علوم زیستی}}
{{col-begin|width=95%}}
{{col-3}}[[زیست شناسی سلولی مولکولی]]
{{col-3}}
* [[آسیب‌شناسی]]
* [[انگل‌شناسی]]
** دانش [[پزشکی قانونی]]
** [[درماتولوژی]]
{{col-3}}** [[ژنتیک پزشکی]] ( medical genetics)
** [[درون‌ریزشناسی]] (Endocrinology)
** [[مرض قند|دیابتولوژی]]
کاربر گمنام