تفاوت میان نسخه‌های «روندنما»

اگرچه دسته‌بندی‌های بسیار زیادی برای انواع فلوچارت‌ها وجود دارد،
 
== ساختار و نمادها ==
برای رسم فلوچارت از اشکال و نمادهای مشخصی استفاده می‌شود. هر مرحله از الگوریتم با یک نماد و پیکان‌ها منطق و روند الگوریتم را نشان می‌دهند. مراحل الگوریتم را به دسته‌های زیر تقسیم می‌کنیم:
{| class="wikitable"
|مانند مثال بال‍ا عمل می‌کند؛ با این تفاوت که می‌تواند برای جای‌گذاری یک اتصال‌دهنده به صفحه‌ی دیگر استفاده شود.
|}
== منابع ==
{{پانویس}}
* ایرج صادقی. ''الگوریتم و فلوچارت''. انتشارات ناقوس. تهران ۱۳۸۴. ISBN 964-6759-37-8
 
== پیوندهای مرتبط ==
* [http://www.hamyarit.com/5482/what-is-algorithm-prelude-to-start-coding/ آموزش الگوریتم و فلوچارت]
 
== جستارهای وابسته ==
* [[الگوریتم]]
* [[برنامه‌نویسی]]
۲۷

ویرایش